ຕົວຢ່າງຮູບພາບຕິດໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ບໍ່ດີ

ໃນເວລານຳໃຊ້ຮູບຕົ້ນສະບັບທີ່ທ່ານໃຊ້ເພື່ອສ້າງຮູບຕິດໜັງສືຜ່ານແດນຫຼືວີຊ່າ ທ່ານຕ້ອງເຮັດຕາມຄູ່ມືຊ່າງພາບສຳລັບໜັງສືຜ່ານແດນຂອງເຮົາ. ແລະຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງຂອງຮູບຕົ້ນສະບັບທີ່ບໍ່ດີ ທີ່ທ່ານຄວນຫຼີກລ່ຽງນຳໃຊ້ໃນ visafoto.

ເງົາເຂັ້ມທົ່ວໃບຫນ້າ
ເງົາເຂັ້ມທາງຫຼັງຫົວເທິງພື້ນຫຼັງ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ເງົາເຂັ້ມທົ່ວໃບຫນ້າ
ເງົາເຂັ້ມທາງຫຼັງຫົວເທິງພື້ນຫຼັງ
ຜົມປິດຕາ
ຫຼັບຕາ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ຜົມປິດຕາ
ຫຼັບຕາ
ໃສ່ໝວກ
ໃສ່ແວ່ນກັນແດດ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ໃສ່ໝວກ
ໃສ່ແວ່ນກັນແດດ
Portrait ​ສະໄຕ​
ໜ້າບໍ່ຕົງ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
Portrait ​ສະໄຕ​
ໜ້າບໍ່ຕົງ
ມືດຫຼາຍ
ສະຫວ່າງຫຼາຍ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ມືດຫຼາຍ
ສະຫວ່າງຫຼາຍ
ສີຜິວບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ
ສີຕົກ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ສີຜິວບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ
ສີຕົກ
ຮູບພາບຂະນາດນ້ອຍ
ບໍ່ຊັດ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ຮູບພາບຂະນາດນ້ອຍ
ບໍ່ຊັດ
© 2014-2023 Visafoto.com | ເຮັດຮູບພາບ | ຂໍ້ກຳໜົດ | ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ | Refund policy | Shipping policy | ເງື່ອນໄຂບໍລິການ | Privacy policy
ຄູ່ມືຊ່າງພາບ | ພາສາອື່ນໆ | QRay app: create, save and store QR codes on your phone | DV Program: photo, help, form, Q&A, blog. Free!