ຕົວຢ່າງຮູບພາບຕິດໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ບໍ່ດີ

ໃນເວລານຳໃຊ້ຮູບຕົ້ນສະບັບທີ່ທ່ານໃຊ້ເພື່ອສ້າງຮູບຕິດໜັງສືຜ່ານແດນຫຼືວີຊ່າ ທ່ານຕ້ອງເຮັດຕາມຄູ່ມືຊ່າງພາບສຳລັບໜັງສືຜ່ານແດນຂອງເຮົາ. ແລະຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງຂອງຮູບຕົ້ນສະບັບທີ່ບໍ່ດີ ທີ່ທ່ານຄວນຫຼີກລ່ຽງນຳໃຊ້ໃນ visafoto.

ເງົາເຂັ້ມທົ່ວໃບຫນ້າ
ເງົາເຂັ້ມທາງຫຼັງຫົວເທິງພື້ນຫຼັງ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ເງົາເຂັ້ມທົ່ວໃບຫນ້າ
ເງົາເຂັ້ມທາງຫຼັງຫົວເທິງພື້ນຫຼັງ
ຜົມປິດຕາ
ຫຼັບຕາ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ຜົມປິດຕາ
ຫຼັບຕາ
ໃສ່ໝວກ
ໃສ່ແວ່ນກັນແດດ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ໃສ່ໝວກ
ໃສ່ແວ່ນກັນແດດ
Portrait ​ສະໄຕ​
ໜ້າບໍ່ຕົງ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
Portrait ​ສະໄຕ​
ໜ້າບໍ່ຕົງ
ມືດຫຼາຍ
ສະຫວ່າງຫຼາຍ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ມືດຫຼາຍ
ສະຫວ່າງຫຼາຍ
ສີຜິວບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ
ສີຕົກ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ສີຜິວບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ
ສີຕົກ
ຮູບພາບຂະນາດນ້ອຍ
ບໍ່ຊັດ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບຖືກຕ້ອງ
ຮູບພາບຂະນາດນ້ອຍ
ບໍ່ຊັດ

ຕິດຕັ້ງ Visafoto (7ID app) ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ!

ຮູບໜັງສືຜ່ານແດນ, ຮູບວີຊາ ແລະຮູບປະຈຳຕົວ. ການເກັບຮັກສາລະຫັດ QR, ການເກັບຮັກສາລະຫັດ PIN, ຜູ້ຜະລິດໄຟລ໌ລາຍເຊັນ.

Download 7ID App for iOS   Download 7ID App for Android

7ID ເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ >

© 2014-2024 Visafoto.com | ເຮັດຮູບພາບ | ຂໍ້ກຳໜົດ | ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ | Refund policy | Shipping policy | ເງື່ອນໄຂບໍລິການ | Privacy policy
ຄູ່ມືຊ່າງພາບ | ພາສາອື່ນໆ | DV Program: photo, help, form, Q&A, blog. Free!