ຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ

$7 ໂດລາສະຫະລັດ (ບໍ່ລວມຄ່າພິມຮູບພາບ)

ສອງສາມວິນາທີ. ເລືອກປະເທດສຳລັບວີຊ່າຫຼືໜັງສືຜ່ານແດນ ແລ້ວເລືອກປະເພດຮູບພາບ ແລ້ວອັບໂຫຼດຮູບພາບຂອງທ່ານ ໃນໜ້າຕໍ່ໄປຈະເຫັນຜົນລັບແລະລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນທັງໝົດ.

ໃຊ້ໜຶ່ງໃນບໍລິການພິມອອນໄລນີ້ ແລ້ວຮັບງານພິມໄດ້ຈາກຮ້ານບໍລິການ ຫຼື ຮັບທາງໄປສະນີກໍໄດ້:

ຕິດຕໍ່ເຮົາ & ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

929-999-6905

ທ່ານຄວນໃຊ້ອີເມວຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາດີກວ່າ, ເພາະບໍ່ທັນມີບໍລິການການໂທຫາໃນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ.

The service is provided by Kazathy Inc, Blairsville, GA, US

ຕິດຕັ້ງ Visafoto (7ID app) ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ!

ຮູບໜັງສືຜ່ານແດນ, ຮູບວີຊາ ແລະຮູບປະຈຳຕົວ. ການເກັບຮັກສາລະຫັດ QR, ການເກັບຮັກສາລະຫັດ PIN, ຜູ້ຜະລິດໄຟລ໌ລາຍເຊັນ.

Download 7ID App for iOS   Download 7ID App for Android

7ID ເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ >

© 2014-2024 Visafoto.com | ເຮັດຮູບພາບ | ຂໍ້ກຳໜົດ | ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ | Refund policy | Shipping policy | ເງື່ອນໄຂບໍລິການ | Privacy policy
ຄູ່ມືຊ່າງພາບ | ພາສາອື່ນໆ | DV Program: photo, help, form, Q&A, blog. Free!